top of page

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van HelpenDe Hond. U bent wellicht per ongeluk op deze pagina gekomen, want de meeste bezoekers consulteren zo’n document nooit. Deze pagina kan wel interessant zijn moest u willen weten wat ik doe met de informatie die u achterlaat in m'n contactformulier en dergelijke. 

Identiteit

Mocht u privacy gerelateerde vragen hebben, dan bent u van harte welkom bij Alessandra van HelpenDe Hond, zetelend in de Lieverstedestraat 6B, te 8020 Oostkamp, en ingeschreven onder KBO-nummer BE 0761.895.507. Maar ook per mail (helpendehond@outlook.com). Telefonisch ben ik niet te bereiken, maar m'n mails worden dagelijks gecheckt en ik beantwoord deze binnen de 48 uur. 

Doeleinden

Als u mijn contactformulier invult, dan ga ik er van uit dat... u contact met me wilt opnemen. Het gevolg: de inhoud van dit formulier zal doorgestuurd worden naar helpendehond@outlook.com. Ik gebruik de gegevens dus enkel om contact met u te kunnen opnemen om uw vraag te beantwoorden. Het spreekt voor zich maar ik noem het toch even: uw gegevens worden nooit ofte nimmer doorgespeeld aan externen.

Cookies

Indien u het niet wenst, worden er geen gegevens van u bijgehouden. Zo simpel is dat! U moet zich dus geen zorgen maken dat ik in de achtergrond gegevens van u overneem. Het is enkel wanneer u bewust aanklikt dat cookies toegestaan zijn, dat ik gegevens verzamel. 

Ter volledigheid haal ik hier even aan welke cookies zouden gebruikt worden op mijn website, mocht u beslissen om cookies toe te staan:

Nieuwsbrieven

Wie met HelpenDe Hond contact opneemt via m'n website, zal geen ongevraagde commerciële boodschappen ontvangen. Het e-mailadres die u opgeeft in het contactformulier, zal ik dus niet automatisch aan een mailinglist gaan toevoegen.

Inzage en correctie

De enigste gegevens die ik over niet-klanten bijhouden, zijn de gegevens die u invult in het contactformulier. U mag mij ten allen tijde vragen om dit ingevulde formulier te verwijderen: in dat geval zal ik de e-mail en de backup definitief wissen. Het communicatiekanaal waarlangs u mij vraagt om dit te doen is via helpendehond@outlook.com.

Beveiliging

Ik houd geen privacygevoelige informatie (zoals bv. wachtwoorden of rijksregisternummers) bij in mijn database. Hoe dan ook heb enkel en alleen ikzelf toegang tot uw gegevens. 

Uw rechten

Weet dat u over het recht beschikt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, mocht u niet akkoord gaan met de inhoud of de toepassing van mijn privacybeleid of cookies.

bottom of page